Välkommen till
Vårmöte Avloppsslam
Helsingborg 3-4 juni 2015

Torrt slam och bra miljöarbete
- vägen till långsiktig hållbarhet! Nu med PDF filer från föredragen.

Årets Vårmöte var välbesökt, ca 85 deltagare slussades runt på studiebesöken och lyssnade på Vårmötets föredrag.

Studiebesöksdagen var intensiv och givande, med besök på Klippan reningsverk som alltid har något nytt på gång!

Lunchen avnjöts i lite blåsigt men soligt väder vid Forsamöllan i Klippan och AquaTeq visade EcoWee tömmning av trekammarbrunn med avvattnande bil.

Nårab besöktes, där den nya anläggningen för omhändertagande av industrivatten som i kombination med en avancerad lakvattenhantering gör att svåra industrivatten kan omhändertas.

Slamspridningen hos Måns Henningsson i Förslöv Ängelholm visade på vilka praktiska problem man kan ställas inför och vad man kan kräva av slamspridning i framtiden.

Seminariedag på Marina Plaza i Helsingborg


EcoWee slamavvattnande bil
Anna Lantz, AquaTeq
REVAQs regelverk, ett hjälpmedel för alla
Marlene Blomgren Svensson, Växjö kommun.
Kartläggning leder till utfasningar.
Marianna Berbeyer, Envomap
Steg fölr steg för ett bättre slam.
Fredrik Davidsson, Gryaab
ABP, matavfall och rötkammare på reningsverk.
Hanna Hellström, Arbit Syd AB.
Svenskt slam i ett europeiskt perspektiv
Cecvilia Bertholds,Käppala.
Perspektiv på värmebehandling innan rötning av slam.
My Carlsson,AnoxKaldnes/Veolia
Erfarenheter från förbränning av slam.
kent Davidsson,SP
Slamavvattning - hur torrt kan slam bli?
Christian Baresel, IVL
Nästa generations torkning och avvattning.
Ulf Bengtsson, Huber Sverige AB, Dr Albert Heindl, Huber SE Berching/Tyskland
Enslkilda avlopp, vilkety skall bort?
Sven Erik Svensson, SLU
Utveckling på lantbrukarens villkor.
Gösta Andersdson, LRF
Hygienisering på grödans villkor.
Annika Nordin, SLUHär kan Du
skriva ut Preliminärt program!


Anmälningsavgifter:

Hela seminariet 3-4 juni inkl.middag
Hela seminariet exkl middagar
Enbart en dag ange vilken
Middag 3/6
6900 kr
6400 kr
4000 kr
500 kr

Vill Du anmäla dig eller vara säker på att få programet skickat till dig kontakta Susanne Hansson Envisys AB.